Kod i särklass. utveckling i världsklass.

Offer

Examples of our services

Web Development

We handle all of the most common techniques for web development and has expertise within the whole chain. We handle, among other technologies such as .NET , PHP , Ruby on Rails , JavaScript , CSS, HTML5. We work with products such as Wordpress, Magento , nopCommerce etc.

App development

We can develop apps for smartphones , tablets, and smart TVs . We manage iOS , Android and Windows . There are several ways to create these applications : native development , Xamarin , Cordova / PhoneGap and webappar . We will help you whatever the needs are.

Business Systems

We promise that you will save large sums to let us learn how to work with particular systems. A good programmer can learn any programming environment whatsoever . Why continue paying ridiculous hourly rates just because you are used to it.

Legacy

Har ett system som bygger på gammal teknik där ingen längre kan eller vill lära sig programmeringsspråket? Vi har inte så mycket prestige när det gäller vilka språk vi jobbar i, vi vill lösa dina problem. En duktig programmerare kan lära sig vilket språk som helst.

Strukturerad utveckling

Vår process är vårt viktigaste verktyg för att lyckas
A bit more about what we do

Vi levererar fullt fungerande utvecklingsteam och hjälper er med processerna för att bli framgångsrika med dem. Detta gör att ni slipper gå igenom en massa CV's och ni slipper intervjua kandidaterna. Vi levererar team där vi garanterar att de löser era problem. Om det inte funkar får ni pengarna tillbaka. Vi ser till att ert team har de roller och kompetenser som behövs för att lösa era problem, smärtfritt och enkelt.

  • Roller

    Genom tydliga roller blir processen mer naturlig. Ni som kund har vissa roller och vi som leverantör har andra.

  • Lärande

    Ingen är perfekt och ingen är fullärd. Regelbunden analys av vad som kan förbättras är vitalt.

  • Struktur

    Tydliga strukturer i alla steg gör att alla inblandade vet vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av andra.

Articles

What happened at Miller Development in the recent past ?

Get in touch